15 november 2019

En virvelvind från Sverige som sveper fram över världen med ett tydligt budskap;

– ”Stopp, nu är det nog, gör rätt och det nu. Lyssna på forskarresultat.

Alla vet vad Greta pratar om och nog har de flesta tagit sig en funderare. Vad kan jag göra, vad kan jag bidra med?

Vi träffar och pratar med många inom mäklarkåren. Och här finns så klart funderingar.

Vad kan vi göra för att minska miljöpåverkan?

Resandet är något som många tittar över. Vad kan man göra där?

På systemstödsidan har vi allt sedan 2011 erbjudit våra mäklarkunder molntjänster. Som leverantör har vi varit noggranna med att välja leverantörer som arbetar med en hög miljöprofil.

När vi tittar vi mäklarens arbete görs mycket över nätet. Mäklarens kommunikation sker till stor del över mobil, mejl och sms. Det är allt mindre material som skrivs ut på skrivare för att tas med till kund eller skickas med post.

Så när nu vår svenska virvelvind far över världen med sitt budskap. – Stopp nu är det nog, kanske svenska politiker och FMI tar några beslut i rätt riktning?

Sveriges politiker och FMI sätter stopp!

Faktiskt är det idag Sveriges lagstiftning och FMI (Fastighetsmäklarinspektionen) som gör att en mäklaraffär inte kan genomföras hela vägen utan att mäklaren måste skriva ut avtal på papper.  Det kännas rätt underligt. FMI kräver alltså att ett förmedlingsavtal måste signeras med bläck.

Idag finns möjligheten att E-signera dokument. Varför legaliserar inte FMI möjligheten för fastighetsmäklaren att arbeta med E-signering? Byråkrati, okunskap eller oro över utvecklingen?

Förändring av Jordabalken, krävs

Det pågår ett arbete som drivs av Lantmäteriet med att se över möjligheten att digitalisera den juridiska  processen för fastighetsaffärer. Men hur lång tid kan det ta!?  Läs mer här  Saken diskuterades redan 2011.

”Byråkrati, okunskap eller oro över utvecklingen?

Vad är E-signering?

I förra veckan släppte vi en funktion i FasAd som gör det möjligt att använda en inskannad signatur på dokument. Det har varit ett stort önskemål hos många av våra kunder. Den tänkta användningen är att infoga bilden av signaturen  när  man t.ex. vill skicka ett brev eller andra dokument som inte har ett juridiskt krav. Alternativet hade varit att skriva ut och skicka på post eller skanna in och skicka vidare med mejl.

”Vi blev uppringda och ifrågasatt om funktionaliteten

Vi blev uppringda och ifrågasatt om funktionaliteten! För det första var det ett missförstånd hur funktionen kan användas men än värre var missförståndet i rörande vad E-signering är!

För att ett verktyg ska kallas E-signering krävs en hel del teknik runt omkring och det finns krav på bland annat spårbarhet. Många tror att det är ”kråkan” som personerna signerar med som är själva E-signeringen. Så är inte fallet utan spårhetsdokumentet som skapas vid en E-signering är juridiken i undertecknandet. Det dokumentet innehåller mejladress, IP-nummer och klockslaget för E-signeringen. Och detta kopplas ihop med ett unikt ID för dokumentet. Man säger därför att E-signeringen är flerdimensionell.

Kan det vara så att FMI (nej det var inte de som ringde) också lever i den okunskapen att en E-signering endast är en inskannad ”kråka”?  Är det därför det är så svårt att få till en förändring?

” E-signering är juridiskt bindande i större delen av världen,  men inte för en svensk mäklare

Hur juridiskt bindande är en E-signering?

En E-signatur är lika juridiskt bindande som ett skriftligt avtal. E-signering är juridiskt bindande i större delen av världen, bland annat i 30 europeiska länder och i USA. En E-signatur väger lika tungt och har samma rättsvärde som ett traditionellt pappersdokument med en skriftlig signatur, fast med starkare bevisvärde i de flesta branscher, men inte för svenska mäklare. Men en svensk mäklare måste ha bläck på förmedlingsavtalet och den svenska Jordabalken kräver bläck på köpekontrakt.

”Ändå en stor nytta, så nu lanserar vi ny kraftfullare E-signeringsfunktion

Så när nu vår svenska virvelvind far över världen med sitt budskap. – Stopp nu är det nog, kanske svenska politiker och FMI tar några beslut i rätt riktning?

Vi lanserar nu en avancerad e-signerings i fasad.

Även om E-signeringen inte är tillåtet på vissa dokument, kan du som mäklare ha en god nytta av det för de dokument där det är tillåtet. Därför släpper vi nu en utökad E-signeringsfunktion i FasAd.

Det gör det enkelt att skicka ut dokument, och att hålla koll på var dokumentet är i processen. Du kan även skicka med en liten trevlig videopresentation och låta FasAd skicka ut påminnelser till kunden så att du får in det signerat så snart som möjligt.

 

Så får vi vänta ett tag till på politiker och FMI för övriga dokument.

14 oktober 2022

  Vi har på sistone märkt ett ökat intresse från…

Läs mer

19 augusti 2022

För att fortsätta arbetet med att utveckla Preks nya organisation…

Läs mer

22 april 2022

  En av mäklarbranschens hetaste trender vad gäller affärsstödssystemen är…

Läs mer

17 december 2021

Ett år av förändring närmar sig sitt slut. Sedan februari…

Läs mer

22 november 2021

Med sikte på en hemsida för premiumsegmentet i absolut toppklass…

Läs mer

1 november 2021

De ökade kraven och förflyttade ansvaret för kundkännedom och penningtvätt…

Läs mer
Bostadsspecialisten på den lokala marknaden är du!

11 juni 2020

Du precis som jag håller dig säkert informerad om vad…

Läs mer
Underhand

5 maj 2020

Vi hör av många fastighetsmäklare om ett förändrat beteende. Många…

Läs mer

17 mars 2020

Oj vad snabbt vardagen blev en annan för oss alla….

Läs mer
Låter du arkitekten bygga ditt hus?

25 februari 2020

Tror inte det. Men hen får gärna rita och designa…

Läs mer
Marknaden svänger- vårda dina kundkontakter

12 juni 2019

Marknaden har under en lång period varit väldigt het. Så…

Läs mer
Kundhantering

7 mars 2019

Kundhantering är så viktigt! Speciellt när marknaden är lite skakig….

Läs mer