FasAd Byggherre är byggt för dig som jobbar med att bygga och sälja bostäder. Grundtanken är att byggherren tar kontrollen över kundregistret. Det gör byggherren genom att äga sin FasAd-licens och bjuda in mäklare att jobba med att sälja bostäderna i FasAd.

Det skapar många möjligheter för dig.

 

Äg ditt egna intressent- och kundregister.

Att äga kundinformationen ger dig möjligheter att löpande informera och bearbeta intressenter och kunder med utskick om pågående projekt, varumärkesbyggande nyheter, marknadsföring om nya projekt och mycket annat. Helt enkelt att hålla kontakten med personer som visat intresse för projekt. Fångar du även kundens mobilnummer kan du skicka sms eller varför inte gör en telefonkampanj?

Vad vill kunden ha?

När du publicerar bostäderna på webben kan intressenter anmäla sitt intresse. Nu blir det spännande! Vilka bostäder är det som kunderna efterfrågar? Stämmer det med vad ni har förväntat er?

I FasAd Byggherre blir det tydligt. Den informationen är värdefull för dig i pågående projekt och också som information till kommande projekt.

All fakta och alla dokument på ett ställe.

Ingen vill råka ut för att juridiska dokument är felaktiga. Det kan bli kostsamt. Ibland händer det under ett projekt att det blir ändringar i dokument. Då är det väldigt värdefullt att veta att de dokument som samtliga mäklare har tillgång till är rätt. I FasAd Byggherre finns uppgifterna på ett ställe och det blir enkelt att uppdatera dokument och alla information.

”Bjuda in mäklare att jobba med att sälja bostäderna i FasAd Byggherre. Bygg ditt kundregister till nästa projekt!

Bjuda in externa mäklare i FasAd

Vill ni ha möjlighet att arbeta med ett eller kanske till och med flera mäklarföretag i samma projekt? Mäklarföretag kan vara profilerade för olika marknader och den möjligheten kan göra att försäljningsmöjligheterna ökar om flera mäklarföretag säljer projektet. Tänkbart är att t.ex. låta något företag sälja mer exklusiva bostäder och något annat “enklare” bostäder.

I FasAd Byggherre har du alla möjligheter att göra det.

Det är också självklart att dela projekten mellan många företag. Mäklarna kommer inte se varandras aktiviteter, men du som byggherre har full kontroll över det som händer. Byggherren har också möjlighet att hjälpa till med stödjande bearbetning t.ex. i form av informationsutskick löpande ifrån FasAd.

Genom att ha allt i FasAd blir det enkelt att se försäljningsläget löpande. Svaret på när det är dags att sätta spaden i marken går snabbt att se för samtliga projekt.
Byggherren ser tydligt färdiga avtal och också avtal som ligger ute för e-signering.

E-signeringen direkt i FasAd Byggherre – superenkelt

För mäklaren är det väldigt enkelt att sända ut ett avtal för signering. Byggherren har också alltid kontroll över vilka avtal som skickas ut. Ingen risk för missförstånd över vilka avtal som gäller. Det blir också enkelt att se vilka avtal som är på gång vilket också har stor betydelse.

FasAd är kraftfullt

FasAd är ett kraftfullt CRM-system. Läs mer om många funktioner i FasAd. Det vittnar alla nöjda fastighetsmäklare om. Och här hittar du referenser. System gör det möjligt att ställa in en mängd aktiviteter som sker i bakgrunden, helt automatiskt. Låt meddela alla kunder om informationsmöten och visningar. Påminn om tiderna. Skicka ut vad kunder ska tänka på inför flytt. För att bygga ditt varumärke håll kontakten genom hela affären och håll kontakten efter affären. Skicka ut enkäter för att analysera kundupplevelsen. Allt detta och mycket därtill finns i FasAd. Låt inte din fantasi begränsa dig!

Genom att ha allt i FasAd Byggherre blir det enkelt att se försäljningsläget löpande

I nära samarbete

FasAd är utvecklat i nära samarbete med fastighetsmäklare och på samma sätt har vi gjort med FasAd Byggherre. Och processen tar inte slut där. Vi värnar om att vårt FasAd hela tiden utvecklas för att möta marknadens önskemål och krav.

 

Vill du veta  mer?

Kontakta oss! Vi berättar gärna mer och visar hur allt fungerar.

Våra övriga sidor

FasAd Akademien

Er väg för tillväxt och mer lönsamhet FasAd är skapat…

FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner

Funktioner

FasAd är fyllt av smarta funktioner FasAd Mäklarsystem är det…