Er väg för tillväxt och mer lönsamhet

FasAd är skapat för att driva affärer. Inte nog med att FasAd frigör tid för mäklaren. FasAd jobbar åt mäklaren när mäklaren gör annat. FasAd innehåller mängder med funktoner och möjligheter.Finessen är att ni ställer in hur FasAd ska jobba för ert företag, sedan är det klart. FasAd arbetar i bakgrunden effektivt och utan att tröttna på kundbearbetningen. Suveränt!
Det som är viktigt är att ta tid att besluta vilket jobb FasAd ska göra sedan ställa in funktionerna.

Där kommer FasAd akademien in.

Till för er som vill skapa resultat

FasAd akademien är till för er som vill skapa resultat, vinna mål och driva företaget till högre lönsamhet. Genom att fastställa företagets mål och konkretisera det i handling, tar ni och vi steg för steg och tweakar kundbearbetning och försäljningsprocessen för att nå era mål. Vi tar stöd i FasAds kraftfulla CRM-funktionalitet och låter FasAd jobba anpassat för att nå företagets mål. Ert företagsledning fastslår företagets mål.

Tillsammans dokumenterar vi ner målsättningar, sätter upp delmål m.m. Företagsledningen förankrar, vi skapar bästa möjliga förutsättningar i FasAd, utbildar och hjälper er med resultatuppföljningen. Vår roll i projektet blir att se till att FasAd stöttar och driver processen mot er målsättning, utbilda personal inför varje delmål, och också vara med och stötta arbetet genom att vara den som ställer de jobbiga frågorna.

Vårt erbjudande

Med hjälp av våra konsulter bygger vi upp en plan för att nå ert mål. FasAd står i centrum, med allt stöd som applikationen kan ge. Arbetets omfattning är beroende av företagets storlek och tiden för arbetet lika så. Målet är att ert företag ska förfina ert arbetssätt och därigenom skapa fler affärer. Tillsammans med företagsledningen arbetar vi igenom företags visioner och målsättningar. Vi kommer säkert ställa många frågor för att konkretisera och överföra visionerna och målsättningarna till handlingar.

Vi dokumenterar och fastställer en handlingsplan. Därefter tar vi fram en konkret plan för hur FasAds funktionalitet ska arbeta för att nå målen och ev. hur arbetet i organisationen ska ändras. Tillsammans tar vi resan mot målet. I steg utbildar vi i arbetsprocessen i FasAd. Vi följer upp och mäter resultat. Företagsledningen förankrar processer och driver det dagliga arbetet framåt.

FasAd akademiens steg

Antalet steg i processen är beroende av företaget och företagets målsättning.

  • Steg 1. Genomgång med företagsledningen.
  • Steg 2. Fastställd och dokumenterad rapport
  • Steg 3. Ta fram systemstödet som finns i FasAd.
  • Steg 4. Dela upp implementeringen av processen i delsteg.
  • Steg 5. Utbildning i första delsteget i processen. På plats för de anställda.
  • Steg 6. Implementera ytterligare steg i processen. På plats för de anställda.
  • Steg 7. Uppföljning av arbetsprocessen. Är den förankrad och följs. Projektuppföljning.

Det här ger resultat! Både för företaget och individen.
Välkommen till FasAd- akademien. Lönsamt hela vägen.

FasAd Mäklarsystem är det kompletta kundrelations- och affärsstödsystemet
som ger dig som fastighetsmäklare fullt stöd genom hela köp- och säljprocessen.
FasAd hjälper dig även med det där ”lilla extra” som överraskar dina kunder.

Jag vill veta merBoka demo