19 januari 2016

Då drar det ihop sig och börjar bli dags att deklarera. Deklarationsblanketterna för inkomståret 2015 ligger i FasAd. Det är inga förändringar från förra året. Ni hittar säljarnas K5/K6 blanketter på deras kundkort under fliken ”Aktiviteter” alternativt på objektet under fliken ”Kalkyl”.
Det går bra att göra deklarationer på arkiverade objekt.
Vi har även i år tagit fram en interaktiv PDF för uppgifter till kapitalvinstberäkningen som ni kan spara ner på er dator och mejla ut till de kunder som ni ska hjälpa att deklarera. Blanketten är bifogad som en PDF i det här nyhetsbrevet. När kunderna öppnar den på sin dator kan de fylla i den, spara och mejla den tillbaka till er.