11 juni 2020

Du precis som jag håller dig säkert informerad om vad som skrivs om bostadsmarknaden. Med jämna mellanrum kommer det rapporter som berättar hur bostadsmarknaden utvecklas. Inte minst har det varit och är det aktuellt i dessa Coronatider. 
Men uppgifterna kan vara minst sagt motstridiga. Vi ställer frågan till SBAB och Svensk Mäklarstatistik, hur kan statistiken visa så olika resultat?

Motstridig information

Det är verkligen inte lätt att få en bild!  Bostadsmarknaden är en het potatis, för den påverkar den privata ekonomin så mycket och också samhällets ekonomi. När du läser i media upptäcker du att det förekommer direkt motstridiga uppgifter. Det beror på hur det statistiska underlaget tas fram, tolkas och presenteras.
Samma dag kan olika tidningar presentera helt olika information och analyserna av bostadsmarknaden går helt isär. Bostadspriserna är på väg upp eller bostadspriserna är på väg ned. Vad är rätt?

“Du kan troligen din lokala marknad allra bäst!

Förse dina kunder med lokal statistik

Det är här du verkligen kan hjälpa din kund. Kunder rör sig ofta på en lokal marknad. Där är det du som är specialisten. Du är troligen den som kan din lokala marknad allra bäst!
Börja med att arbeta upp förtroende för dig på den lokala marknaden. Erbjud kunden att få statistik på försäljningar  i ditt område. I FasAd kallar vi den tjänsten Värdebevakaren. Sedan kompletterar du den tjänsten med nyhetsbrev som förklarar trender på just din lokala marknad. Ta stöd i FasAds möjlighet att koppla samman med MailChimp.
Nu har  du förmodligen kommit väldigt långt. Du skapar förtroende och säkert en väg till fler affärer på en orolig bostadsmarknad.

“I FasAd kallar vi det Värdebevakaren.

Bostadsmarknaden maj 2020. Upp eller ner?

När vi tittade på artiklar från några dagar i juni ser vi att de grundar sig på uppgifter från Svensk Mäklarstatistik och SBAB. Och de underlagen är helt motstridiga. Rubrikerna är följande;

Efter fallet i april – bred uppgång i bostadspriserna i maj
1 juni 2020 SBAB.se
Bopriserna faller igen – ”ytterligare prispress” hotar
9 JUNI 2020 Di.se

 

Hur kan det bli så? vi frågar SBAB och Svensk Mäklarstatistik

Vi skickade helt enkelt artiklarna till representanter på  SBAB och Svensk Mäklarstatisk för att höra hur de kan förklara detta. Innebörden i deras svar är följande;
Robert Boije, Chefsekonom SBAB säger att deras index tar hänsyn till att de bostäder som säljs kan skilja sig åt över tiden. De använder ett så kallat hedoniskt prisindex. Mäklarstatistik redovisar bara förändring i genomsnittspriset utan att justera för om de objekt som sålts skiljer sig åt.
Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik svarar att deras statistik baseras på kontraktsdata som hämtas i princip i realtid och är oberoende av om objektet annonserats eller inte, d.v.s. underhandsförsäljningar ingår.
 
Som sagt det är inte lätt! Kunden behöver verkligen någon som kan hjälpa till att ta fram lokala uppgifter och dessutom hjälp att förstå vad som händer på den lokala marknaden. Vårt råd är – Hjälp kunden att förstå din marknad.
Lycka till!