1 april 2015

Nytt i dokumentmallen “Förmedlingsuppdrag”

Konsumentverket har haft synpunkter på Mäklarsamfundets utformning av förmedlingsuppdragets paragraf “Utväxling av avtal” och därför har Mäklarsamfundets jurister beslutat om en komplettering så att kunden själv får kryssa i hur avtalet utväxlats.

Förtydligande av villkor

Det har även tillkommit ett förtydligande av texten i bilagan “allmänna villkor och information om förmedlingsuppdraget”. Dessa ändringar har vi lagt till i FasAds förmedlingsuppdrag som följer den nya dokumentstandarden.
I FasAd Mäklarsystem tar vi därmed bort den gamla sortens förmedlingsuppdrag för att förhindra att ni använder dokument som inte följer Konsumentverkets rekommendationer.