21 april 2015

Lagen om distansavtal

Ska kontraktet skrivas trots att parterna befinner sig på olika platser? Vid distansavtal ska den nya LODA-blanketten (Lagen om distansavtal) lämnas till säljaren innan förmedlingsuppdraget undertecknas.
I FasAd finns LODA-blanketten för nedladdning och vi har även lagt till det som en punkt i checklistan.
Läs mer om LODA på Mäklarsamfundets hemsida.