31 augusti 2017

Vi är så glad och stolta! MiMove är med som en av årets finalister för Publishingpriset 2017. Det blir Berns salonger den 23 oktober för gänget!

Den nystartade bostadsportalen MiMove.com riktar in sig på att göra det tryggt att köpa bostad i Spanien genom en ny typ av koncept, men syfte att öka transparens och tydlighet. Bakom satsningen ligger tidigare nyckelpersoner från Hemnet, inklusive tidigare Hemnet-VD:n Peter Lundell, och bostadsportalen har nu gått till final i Svenska Publishingpriset kategori e-handel.

Tjänsten har redan lanserats mot köpare i Sverige och England, och ambitionen är att implementera en skandinavisk standard på den ibland otrygga spanska bostadsmarknaden.

– Den utveckling man bidrog till på svenska marknaden då, vill MiMove nu implementera på den spanska marknaden, där man ligger en bit efter. Det finns många fallgropar när man som utlänning vill köpa bostad i Spanien, berättar Ola Lundell, VD på MiMove.com

Fallgroparna består av ett flertal saker. Bostadsmarknaden tyngs delvis av en svårnavigerad byråkrati, samtidigt som mäklaryrket är oreglerat. Sammantaget skapar förutsättningarna på marknaden en situation som upplevs som otrygg för köparna. Det märks ofta för presumtiva bostadsköpare på att bostäder som annonseras på olika portaler har dåligt med information, dåliga bilder, ofta redan är sålda, eller att objekten ligger upplagda flera gånger med varierande information. Dessutom är det ofta oklart vilka kostnader som är associerade med ett köp och hur köpprocessen går till.

– Vi vill genom att avkräva mäklarna mer information om objekten, professionella bilder, och ett seriöst arbetssätt skapa en trygg plats för köp av bostäder utomlands. Den  information som mäklaren lämnat om ett objekt verifieras via vårt team på plats i Spanien. Om man hittar en intressant bostad hos oss ska man kunna vara trygg i att informationen stämmer, att objektet faktiskt är till salu, och att mäklaren bakom annonsen är seriös.

MiMove.com har även satsat på att samla relevant information om bostadsköp och om att flytta utomlands på en och samma plats genom samarbeten med branschexperter. Bland annat kan besökarna få svar på frågor om skatt, pension och hur det är att bo i Spanien.

http://publishingpriset.org/nyhetsarkiv/finalisterna-2017-klara/

Nyheter

Ombyggd koppling till Hemnet

Hemnet har under våren lanserat ett helt nytt API, d.v.s….

Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd

Ta Värdebevakaren till hjälp för visst är du extremt rädd om ditt kundregister?

Som fastighetsmäklare arbetar du med en ”sällanköpsvara” och dessutom en…

BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd

BoPriskoll hjälper mäklaren att fastställa utgångspris

Det är inte alltid lätt att fastställa ett utgångspris för…