12 januari 2017

Nya dokument och ändringar i dokument!

Förhandsavtal i FasAdÅrets första FasAd-uppdatering är släppt med bland annat tre nya dokument. Mäklarsamfundet har tagit fram ett ”Förhandsavtal”, ett ”Upplåtelseavtal” samt en PEP-blankett.

”Förhandsavtal” och ”Upplåtelseavtal” används vid nyproduktion och ombildning av lägenheter. PEP-blanketten används för att kunderna ska kunna lämna uppgifter som har betydelse för mäklarens bedömningar enligt penningtvättslagstiftningen.

Samtidigt är tre befintliga dokument justerade enligt Mäklarsamfundets direktiv, de stora ändringarna som är gjorda är:

Frågelistan

• Två nya frågor har lagts till; ”Har kontroller utförts gällande radon? När?” och ”Har kontroll utförts avseende skorsten? När?”.

• Fråga 5, angående brunn, har omformulerats men har samma innebörd.

• Frågan om antal nycklar har flyttats till sist i dokumentet och man har plockat bort följdfrågan ”Är någon nyckel borttappad?”.

• Vid säljarens och köparens underskrift har det lagts till att köpare/säljare har tagit del av bilagd information rörande ansvaret för fastighetens skick.

Köpekontrakt och Överlåtelseavtal

• I besiktningsklausulen har man återgått från att skriva ”professionell besiktningsman” till ”sakkunnig person”.

• I bland annat klausulerna för besiktning, finns alternativ som är märkta med en asterisk (*), den talar om att dessa alternativ är en klausul som Mäklarsamfundet inte juridiskt har godkänt.

Kapitalvinstberäkningen och boendekostnadskalkylen

• Boendekostnadskalkylen är nu omlagd så att den räknar enligt 2017 års skattetabell. Det innebär en marginell förändring av den disponibla inkomsten efter avdrag för boendekostnaden.

• Kapitalvinstberäkningen är fortfarande för inkomståret 2016 men det har skett en ändring efter det beslut rörande uppskovsbeloppet som togs i december. Är kontraktsdatum efter 20/6 2016 finns det inget tak för hur stort uppskovet får vara och det har tillkommit en ”kvotregel” för att beräkna uppskovets storlek. Observera att även deklarationsblanketten är ändrad som en följd av detta.

Vill du erbjuda möjligheten att använda BankID i budgivningsprocessen? Då…

Läs mer

Vi har glädjen att få berätta att PREK har en…

Läs mer

Flyttsmart och Tylöprint har nyligen knutit sina applikationer till FasAd….

Läs mer

Trots en oförutsägbar lågkonjunktur och en turbulent bostadsmarknad under våren,…

Läs mer

Social medier har under en längre period varit en marknadsplats…

Läs mer
Luicas gillar sporter
Luicas gillar sporter
Luicas gillar sporter
Luicas gillar sporter

I mars tillträder Lucas Martinsson som ny försäljningschef för FasAd-teamet….

Läs mer
Mailchimp och FasAd integerat
Mailchimp och FasAd integerat
Mailchimp och FasAd integerat
Mailchimp och FasAd integerat

En av världens största applikationer för att skicka nyhetsbrev heter…

Läs mer
En solskenshistoria från en FasAd-användare
En solskenshistoria från en FasAd-användare
En solskenshistoria från en FasAd-användare
En solskenshistoria från en FasAd-användare

Jesper Litén, samlar sina kollegor för att berätta hur han…

Läs mer
ESNY tackar för jobbet med esny.se
ESNY tackar för jobbet med esny.se
ESNY tackar för jobbet med esny.se
ESNY tackar för jobbet med esny.se

ESNY fyller 10 år och firar med att lansera en…

Läs mer

För att förenkla inför vi nu betalning med kreditkort vid…

Läs mer
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco

På önskemål har vi nu implementerat en koppling till Reco. …

Läs mer

Hemnet har under våren lanserat ett helt nytt API, d.v.s….

Läs mer