12 januari 2017

Nya dokument och ändringar i dokument!

Förhandsavtal i FasAdÅrets första FasAd-uppdatering är släppt med bland annat tre nya dokument. Mäklarsamfundet har tagit fram ett ”Förhandsavtal”, ett ”Upplåtelseavtal” samt en PEP-blankett.

”Förhandsavtal” och ”Upplåtelseavtal” används vid nyproduktion och ombildning av lägenheter. PEP-blanketten används för att kunderna ska kunna lämna uppgifter som har betydelse för mäklarens bedömningar enligt penningtvättslagstiftningen.

Samtidigt är tre befintliga dokument justerade enligt Mäklarsamfundets direktiv, de stora ändringarna som är gjorda är:

Frågelistan

• Två nya frågor har lagts till; ”Har kontroller utförts gällande radon? När?” och ”Har kontroll utförts avseende skorsten? När?”.

• Fråga 5, angående brunn, har omformulerats men har samma innebörd.

• Frågan om antal nycklar har flyttats till sist i dokumentet och man har plockat bort följdfrågan ”Är någon nyckel borttappad?”.

• Vid säljarens och köparens underskrift har det lagts till att köpare/säljare har tagit del av bilagd information rörande ansvaret för fastighetens skick.

Köpekontrakt och Överlåtelseavtal

• I besiktningsklausulen har man återgått från att skriva ”professionell besiktningsman” till ”sakkunnig person”.

• I bland annat klausulerna för besiktning, finns alternativ som är märkta med en asterisk (*), den talar om att dessa alternativ är en klausul som Mäklarsamfundet inte juridiskt har godkänt.

Kapitalvinstberäkningen och boendekostnadskalkylen

• Boendekostnadskalkylen är nu omlagd så att den räknar enligt 2017 års skattetabell. Det innebär en marginell förändring av den disponibla inkomsten efter avdrag för boendekostnaden.

• Kapitalvinstberäkningen är fortfarande för inkomståret 2016 men det har skett en ändring efter det beslut rörande uppskovsbeloppet som togs i december. Är kontraktsdatum efter 20/6 2016 finns det inget tak för hur stort uppskovet får vara och det har tillkommit en ”kvotregel” för att beräkna uppskovets storlek. Observera att även deklarationsblanketten är ändrad som en följd av detta.

19 maj 2019

För att förenkla inför vi nu betalning med kreditkort vid…

Läs mer
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco
Reco i samarbete med Reco

7 maj 2019 - Kundomdömereco

På önskemål har vi nu implementerat en koppling till Reco. …

Läs mer

18 april 2019 - hemnet

Hemnet har under våren lanserat ett helt nytt API, d.v.s….

Läs mer
Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd
Värdebevakaren i FasAd

5 april 2019 - Värdebevakaren

Som fastighetsmäklare arbetar du med en ”sällanköpsvara” och dessutom en…

Läs mer
BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd
BoPriskoll i FasAd

3 april 2019

Det är inte alltid lätt att fastställa ett utgångspris för…

Läs mer

9 januari 2019 - #FasAdsajter

Precis i veckorna före jul lanserade vi företaget Lavass sajt….

Läs mer

22 november 2018

Snart är det jul och i år tänker vi överraska…

Läs mer

2 augusti 2018 - sajter

Prek bygger webb och sajter  och många gånger handlar det…

Läs mer

9 oktober 2017

I FasAd finns många bra fuktioner för att skapa fler…

Läs mer
Prek söker CRM expert
Prek söker CRM expert
Prek söker CRM expert
Prek söker CRM expert

1 september 2017

Nu söker vi dig som vill bli expert på vårt…

Läs mer
MiMove nominerad i publishing priset
MiMove nominerad i publishing priset
MiMove nominerad i publishing priset
MiMove nominerad i publishing priset

31 augusti 2017 - MiMove;Publishingpriset

Vi är så glad och stolta! MiMove är med som…

Läs mer

18 april 2017 - CRMhemnetMiMove; Property for sale in spain; Portal for proerty sale

MiMove är en internationell sajt för bostadsköp – initialt på…

Läs mer