19 augusti 2022

För att fortsätta arbetet med att utveckla Preks nya organisation och tillväxtstrategi, förstärker nu Prek med ny Produktägare, ny Head of Architecture samt en ny Utvecklare. Möt Bo Martins, Adrian Rosario och Erik Hidrup för att höra lite mer om vilka de är, och vad de ser att de kan tillföra Prek och FasAds fortsatta utveckling. 

BO MARTINS, PRODUKTÄGARE
Bo är en erfaren produktägare och projektledare med mer än 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling, van att arbeta med agila metoder, i internationella miljöer, stora organisationer, komplexa projekt och med nära kundkontakt.
Lika viktigt som att ha fungerande utvecklingsteam, är att kunden och andra intressenter hålls uppdaterade och att krav/önskemål hanteras på ett professionellt sätt.
VAD KAN DU TILLFÖRA SOM PRODUKTÄGARE PÅ PREK?
FasAd-teamet har det sista året tagit stora steg för att bli mer effektiva och proaktiva, samt ännu tydligare i sina kundkontakter. Det arbetet kommer jag att fortsätta med. Jag gillar beslut och tydlighet, till exempel om vilka funktioner som ska prioriteras i systemet nu och vilka som tyvärr ligger utanför den roadmap som satts upp. Mitt intresse och erfarenhet av användarvänlighet och användargränssnitt kommer väl till pass i den förändringsprocess som nu pågår inom FasAd.
Med gott om mäklarkompetens inom Prek och med lång erfarenhet av stora komplexa system, finns alla förutsättningar för att jag snabbt skall komma in i arbetet.
HÖR AV ER TILL BO FÖR ATT FÅ VETA MER!
Är du nyfiken på vad FasAd kan göra just för dig, veta mer om vår roadmap, processer eller bara allmänt prata tänkbara förbättringar? Slå då en signal till mig på 0790 – 06 68 39 eller skicka ett mejl på [email protected]. Vill ni träffas fysiskt ser vi till att hitta en lämplig tid. Jag ser fram emot att höra från just dig! 

ADRIAN ROSARIO, HEAD OF ARCHITECTURE
Adrian har en bred erfarenhet inom mjukvaruutveckling och har arbetat med många olika typer av produkter inom IT-sektorn.
Under sin karriär har Adrian haft roller som systemutvecklare, projektledare och kvalitetsingenjör i både mindre och globala företag, inklusive en tidigare sejour på Prek.
VAD KAN DU TILLFÖRA SOM HEAD OF ARCHITECTURE PÅ PREK?
Under min karriär har jag fått möjlighet att arbeta med mjukvaruutveckling i många olika roller. Det har fått mig att utveckla en djup förståelse, samt intresse för utvecklingsprocesser och systemarkitektur, med särskilt fokus på säkerhet och kvalitet.
Mitt mål är att optimera FasAds systemarkitektur, så att systemet fortsätter ha en hög säkerhetsnivå, bra kvalitet och att det är framtidssäkrat. Detta måste ske samtidigt som Preks arbete med ständiga förbättringar fortsätter, och utan att kunden upplever något annat än positiva förändringar. 

ERIK HIDRUP, UTVECKLARE
Erik är en utvecklare med stort intresse för ny teknik och med en ständig vilja att lära sig mer. Att ha en helhetssyn och lösa problem på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som kunden får verklig nytta är saker som Erik sätter stort värde i.
Erik har tidigare jobbat på flera stora internationella ERP-bolag och behärskar ett antal olika programmeringsspråk.
VAD KAN DU TILLFÖRA SOM UTVECKLARE PÅ PREK?
Med min kunskap inom olika typer av programmering kan jag bidra med att vidareutveckla FasAd, men också våra kunders komplexa hemsidor med alla dess funktioner.