17 november 2020

Vill du erbjuda möjligheten att använda BankID i budgivningsprocessen? Då är Säkra bud produkten för dig.  Är du dessutom mån om att inte behöva dela med dig av dina  kundkontakter till andra är det Säkra bud du ska arbeta med. Låt kontakterna landa i ditt FasAd och var ensam om att bearbeta dem.

En Säkrare budgivningsprocess

Syftet med Säkra Bud är att du, på ett enkelt sätt, ska kunna försäkra din säljare, köpare och övriga som deltar i budgivningen om att det gått rätt till och att alla inblandade är identifierade och möjliga att kontakta.
Det här kan göras utan att du behöver anlita en extern tjänst eller lämna ifrån dig kontaktuppgifter m.m. rörande dina kunder. Var rädd om dina kontakter och underhålla de register du har!

“Därför stannar uppgifterna om dina kunder och intressenter i FasAd

din kontakter landar i FasAd.

Säkra bud aktiverar du i FasAd. Du kan aktivera den på alla dina objekt men har fortfarande möjligheten att göra undantag för enskilda objekt. När tjänsten är aktiv kommer varje bud kräva en bekräftelse av kunden med ett BankID. För dig som mäklare innebär det en trygghet med en liten motprestation – du behöver bara registrera kundens personnummer i FasAd.
Det går bra att använda Säkra bud utan att kopplat det till företagets webb. I det fallet bekräftar kunden budet i det samtal ni har. Budet registreras därmed i FasAd. Det går självfallet att koppla Säkra bud till smsbudgivningen också.
Därför stannar uppgifterna om dina kunder och intressenter i FasAd. Var rädd om dina kontakter och underhålla de register du har!

“Du har kontrollen och kunden lägger buden själv

Tydligt på budlistan

I budlistan som du bilägger dokumentationen i affären, framgår det tydligt att kunden har bekräftat budet med BankID.  Det gör det enklare för dig i din kundrelation. Dina kundkontakter stannar i FasAd och du kan fortsätta att bearbeta dem. Om du inte redan gör det så börja använd alla bearbetningsmöjligheter som finns i FasAds ringlista.

Kunden bekräftar budet med BankID

Säkra Bud på din hemsida

Det finns möjlighet för dig att bygga in Säkra bud på din hemsida. Ligger hemsidan hos oss är det väldigt enkelt. Har du den hos någon annan leverantör är vi snart klara med en lösning där också.
Så stegen är;

  • Kunden kontaktar mäklaren för att lägga bud.
  • Mäklaren aktiverar kunden för Säkra bud på sitt företags webb genom att boka i godkänd i FasAd

Nu sköter kunden  budgivningen själv

  • Kunden lägger bud på ditt företags hemsida
  • Kunden  bekräftar budet med BankID
  • Mäklaren får en notifiering att bud har har lagts och budet presenteras på hemsidan.

Mäklaren har kontrollen över budgivningen genom att när som helst kunna avbryta eller tillfälligt stänga av processen. Eventuella fel-registrerade bud kan mäklaren ta bort.