4 april 2018

Har du rätt att fortsätta att skicka  nyhetsbrev till dina kunder efter den 25 maj?  Den nya EU-lagstiftningen GDRP (General Data Protection Regulation) som har tillkommit för att skydda personuppgifter, träder i kraft då. Den ställer krav på hur du får använda t.ex mejladresser.  Behövs Samtycke eller  fungerar  Intresseavvägning? Vad är nu det?  Vi förklarar.

Samtycke

När man samlar in och använder personuppgifter  får man  göra det om man uttryckligen fått ett samtycke av personen. T ex begär du in mejladress på din webb för att du vill kunna skicka ut nyhetsbrev eller liknande info till personer, måste du ha ett Samtycke. Det ska då tydligt på din webb stå till vad uppgifterna kommer att användas.  Grunden är att personuppgifter får endast användas för det man uttryckligen har angivit. Så är det när du samlar in nya mejladresser på din webb. Det är alla överens om att så ska det vara för att uppfylla lagkraven.
Ok, men de mejladresser du redan har och använder till mejlutskick?  Här går faktiskt åsikterna isär. Många menar att man måste begära in ett Samtycke för att efter den 25 maj fortsätta att skicka ut nyhetsbrev. Andra menar att det är ok att fortsätta att skicka ut. Alla är överens om är att det måste finns en tydlig möjlighet att avbryta “prenumerationen”.
Så här skriver man på Verksamt.se

– “Normalt är det okej att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till sina kunder. Men i utskicken måste det finnas möjlighet för kunden att säga nej till fler utskick. Säger en kund nej till mer marknadsföring från dig så måste du respektera kundens önskan. ”

“Ok, men de mejladresser du redan har och använder till mejlutskick?  Här går faktiskt åsikterna isär

Intresseavvägning

Intresseavvägning innebär att man anser att ett Samtycke inte behövs. Situationen är att personen som lämnar uppgifterna gör det i syfte att få mer information, kontakt  m.m. Det finns alltså en balans mellan parterna. Det finns ett behov av att lämna ut kontaktuppgifterna för att få en tjänst eller en information i utbyte. (Målsättningen med en intresseavvägning är att finna en balans mellan ett behov av att behandla personuppgifter och den enskildes vilja att skydda sin integritet.)
Säg att en person anmäler sig till visning. Då är det rimligt att anta att uppgifterna som personen registrerar kan användas för att t ex skicka ut information inför visning.  Det viktiga är att man inte “nyttjar” personuppgifterna till mer än som ligger i båda parternas intresse. D.v.s  du kan t ex inte börja använda mejladressen för att skicka information om företag som säljer städ- eller trädgårdstjänster.

Ansvarig för uppgifterna

På din webb ska du  presenterar hur ditt företag använder de insamlade uppgifterna, tidsgränser för hur länge uppgifterna sparas, hur man gör som kund om man vill få en uppgift rättad m.m.. Allt det här gör du i en Datapolicy. Läs mer här

Nu finns stödet i FasAd

Samtyckestexter och Datapolicyn hanterar du med hjälp av FasAd. Vi har byggt in kopplingar som har koll på dina texter och också vet vilket Samtycke kunden har godkänt. Det kan ju faktiskt över tid vara så att  saker förändras och FasAd ger dig möjligheten att ha verklig kontroll.

Dags att koppla in lite utvecklarhjälp

För att koppla ihop Samtyckestexter och Datapolicy med din webb behövs utvecklarhjälp. Instruktioner för hur kopplingen görs finns i FasAd.

Anita Axelson, Vd PREK
[:]