9 juni 2021

Hos oss på FasAd är arbetet med att ta fram nästa version av FasAd Mäklarsystem sedan en tid tillbaka i full gång. Vi kallar den FasAd 3.0. FasAd 3.0 får en ny grafisk profil, ett uppdaterat användarinterface, och flera nya häftiga funktioner.
Dessutom kommer det förbättrade användargränssnittet göra det lättare att använda fler av FasAds alla smarta funktioner, så att man får ut så mycket som möjligt av sitt mäklarsystem!

Utvecklas tillsammans med kunder

I vår strategi ingår att vi involverar kunder i hela utvecklingsprocessen. Därför tas FasAd 3.0 fram tillsammans med ett flertal kunder, och fler kommer att involveras framöver. Just nu pågår inte mindre än tre parallella projekt tillsammans med olika pilotgrupper och referenskunder inom ramen för FasAd 3.0, för att försäkra oss om att vi skapar en så bra produkt som möjligt. Det är kunder som hjälper oss att besluta vad vi fokuserar på, som hjälper oss att designa funktioner, och som testar nya funktioner som pilotkunder. Det gör att vi kan maximera kundnyttan och se till att det vi levererar löser verkliga problem på ett bra sätt.

Mobile first

En viktig förändring i vårt tänk i och med FasAd 3.0 är att vi börjar ställa om mot mobile first. FasAd 3.0’s app – FasAd GO! –  kommer att fyllas på med funktioner i snabbt tempo tills den är heltäckande. Inom tre till fyra år så räknar vi med att mobilen är det vanligaste verktyget för att nå och använda FasAd, och att datorn inte längre är nödvändig för en normal användare.

Första etappen släpps redan tidigt i höst

FasAd 3.0 kommer att rullas ut i etapper. Redan nu är version 1 av FasAd 3.0s mobilapp påväg ut till våra pilotkunder för sluttest. Därefter kommer den att rullas ut till övriga användare. I oktober kommer vi att presentera vår nya grafiska profil, och innan årets slut ska vårt nya användarinterface rullas ut. Övriga etapper kommer att kommuniceras löpande.

Gratis för alla användare

FasAd 3.0 är en gratis uppgradering för våra användare, och uppgraderingen kommer inte kräva några ändringar, inställningar eller byten.

Vill du vara med som pilotkund?

Anmäl ditt intresse till vår support.