17 december 2021

Ett år av förändring närmar sig sitt slut. Sedan februari har vi förändrat vår organisation, implementerat en mängd moderna arbetssätt och lagt en ny tydlig strategisk riktning för vår kärnprodukt. Jag vill passa på att ödmjukt tacka för det förtroende och tålamod ni visat oss i denna förändringsprocess, och blicka framåt tillsammans.
Det är min och vår nya ägares, Total Specific Solutions, övertygelse att en bra tjänst vilar lika tungt på bra samarbete i form av lyhörd utveckling och tillgänglig och duktig support som på ett stabilt och bra mäklarsystem.
Därför har vi under året uppdaterat vår strategi. Vi kallar den strategiska förändring vi gör för FasAd 3.0. FasAd 3.0 är både ett nytt sätt att samarbeta med våra kunder och ett nytt fokus på användarvänlighet och mobilitet. Konkreta förändringar som ryms inom detta är en ny grafisk profil, ett nytt användargränssnitt för ökad användarvänlighet, en ny mobilapp, och utökat kundsamarbete såsom pilotgrupper och transparenta road maps för vår utveckling.
Dessa förändringar har redan börjat släppas i form av FasAd GO och ett antal nya arbetssätt. Vi kommer att fortsätta att gradvis rullas ut FasAd 3.0 under 2022 och 2023. Att vi gör detta i etapper och små steg är ett strategiskt val.
Vi har inte för avsikt att förändra systemet över en natt och därmed störa våra kunders vardag. Efter diskussioner med er kunder så beslutade vi istället att släppa uppdateringarna i mindre och lättsmälta delar. Alla förändringar genomgår tester och utvärdering av pilotgrupper bestående av kunder. Det gör att vi känner oss trygga med att vi skapar användarvänliga och relevanta funktioner.
En viktig del i FasAd 3.0 var att uppgradera vår driftmiljö för att garantera högsta möjliga tillgänglighet och prestanda. Tyvärr drabbades vi precis som väldigt många andra branscher av den halvledarbrist som råder. Leveranstider för komponenter blev lång, och den nya miljön dröjde lite längre än vi önskat. Vi kan dock konstatera att uppgraderingarna vi gjort nu har gett goda resultat. Tillgängligheten var 100% under årets sista kvartal och vår driftmiljö är väl förberedd för framtiden.
Vidare är vi väldig glada och stolta över de fina resultat vår support fått i de mätningar och undersökningar vi gjort under året. Över 80% av er som svarade angav att man är ”Mycket nöjd” med vår supporttjänst. Det resultatet värderar vi högt. Vår support är ett av våra viktigaste fokusområden. Vi vet att en bra support är en förutsättning för ert förtroende, och jobbar ständigt med att förbättra den ytterligare.
Extra kul är det också att konstatera att vi växer så det knakar. I år har över 100 nya mäklare bytt till FasAd, samtidigt som vi inte haft några uppsägningar på grund av systembyte.
Sammantaget hoppas vi att ni kunder känner att vi är påväg i rätt riktning. Vårt fokus ligger nu på att leverera utifrån vår strategi för att fortsätta att förtjäna ert förtroende under lång tid framöver.
Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 

Ola Lundell
Managing Director
Prek Service/ FasAd Mäklarsystem