FasAd Mäklarsystem är ett CRM- och affärsstödsystem som innehåller avancerade funktioner för att underlätta och stödja din relation till kunderna. Det är viktigt att ständigt vara närvarande och vara det vid rätt tillfällen.

Vi har samlat mängder av funktioner i allt från att utföra mäklararbetet till att stödja kundrelationer och försäljningsarbetet i ett system.

Varför ha flera system när det räcker med ett?

Fördelen med att allt är samlat i ett system är att du registerar uppgifterna en gång och behöver inte förlita dig på att informationen ska skickas fram och tillbaka mellan olika system. Allt finns på en plats, du har ett system att lära dig och en support att kontakta vid frågor.

Vad är CRM?

CRM står för ”Customer Relationship Management” och är funktioner som används för att skapa, bearbeta och hålla kontakt med kunder.

FasAd är fyllt med funktioner som ger dig ett komplett stöd att på ett effektivt sätt skapa goda relationer till dina kunder. Något som i sin tur kan ge god lönsamhet i din verksamhet. ”Heta listan” i FasAd är just en sådan funktion. Där samlas alla potentiella säljare – och det är en riktig guldgruva för dig som letar intagsförsök.

En annan CRM-funktion är möjligheten att automatiskt skicka ut visningsinformation till visningsdeltagare. Det är ett effektivt sätt att hålla intresset för dig och visningsobjektet kvar. Så snart en besökare registrerat sig på visningen sköter Mäklarsystemet FasAd resten.

Uppföljning och statistik

Det finns också goda möjligheter att följa upp resultat. I FasAd kan du registrera information om förväntad försäljningsintäkt. Det är varje chefs dröm att på ett enkelt sett kunna se hur det förväntade intäktsflödet ser ut för företaget – och det har du i FasAd. Beroende på företagets organisation och storlek kan ekonomiska data styras hela vägen från individ till ekonomiansvarig i en kedja.

Heta listan i FasAd

Heta listan i FasAdSyftet med Heta Listan är att inte missa en potentiell säljare. Alla kunder som kommer in i kundregistret hamnar i Heta Listan tills det är fastställt huruvida de har en bostad som ska säljas eller inte. De olika statuskoderna kan sedan uppdateras både manuellt och automatiskt. Och beroende på förändringarna hamnar kunderna olika högt på Heta Listan. Så t.ex. kommer en kund som har ”Söker-status = Ej känd” och ”Lämnar-status=Önskar värdering” direkt hamna överst om han kom på en visning, d.v.s. ”Söker-status” ändras till ”Aktiv, på visning”.

Kundregistret

Ett kundregister med alla kontaktuppgifter för säljare, köpare, visningsbesökare m.fl. Samtliga kunder – uppdelade på privatpersoner, juridiska personer samt dödsbon – i ett register, och med möjlighet att koppla samman dem. En person kan t.ex. både vara kopplad som dödsbodelägare i en försäljning och som medsökande efter ny lägenhet med sin sambo. På så sätt hamnar all information om kontakterna med en kund på ett och samma kundkort.

På kundkortet samlas alltså händelser och noteringar rörande kunden.

Sälj- och köpuppdrag

• Alla visningar kunden varit på, eller är inbokad på
• Alla lagda bud
• Alla intresseanmälningar
• Sökkriterier, d.v.s. information om vilken typ av bostad kunden letar efter.
• Alla bostäder som stämmer mot sökkriterierna
• Alla anteckningar och noteringar som mäklarna gör
• All utgående mejl och sms-kommunikation

Är FasAd kopplat till mäklarens Exchange-konto sker all mejl-konversation den vägen vilket innebär att a) all mejl återfinns i skickat-mappen i Outlook och b) det är ingen skillnad på mejl som mäklaren skickat från Outlook eller FasAd.

En kund kan kopplas till mäklare på tre olika sätt. Det noteras vem som lägger in kunden första gången, vem som arbetar med kunden just nu samt det går att markera en kund på så sätt att en viss mäklare informeras om kunden återkommer.

Det går även att lägga en VIP-kod på vissa kunder, t.ex. sådana som ska ha förhandsinformation om underhandsförsäljningar.

En ytterligare funktion är att det går att placera en kund i en eller flera kundgrupper och på så sätt skapa möjlighet till riktade nyhetsbrev.

Hur länge en kund ligger kvar i registret beror på historiken och dessa tider kan ställas in av mäklarna.

Fler funktioner som underlättar ditt arbete!

Dubletthantering

I alla lägen som en ny kund kommer in i systemet så sker en dubblettkontroll. Är det överensstämmelse på personnummer sker kopplingen direkt, annars ges en möjlighet att bedöma.

Ringlistan

Det finns en Ringlista för varje bostad till salu och här samlas alla intressenter, visningsbesökare och budgivare på ett överskådligt sätt. Detta för att göra det enkelt att sköta hela försäljningsprocessen.

Födelsedagshälsningar

Skicka mejl eller kanske en blomma till kunden. I FasAd kan du t.ex. koppla in avtal med Interflora och knyta det till kundernas födelsedagar. Sen får du påminnelser när kunder fyller år och kan välja om du vill uppvakta med ett snyggt mejl eller en blomma (eller något annat).

Koppling mot hemsidan

Fasad kan knytas mot olika funktioner på din hemsida. Det innebär att allt kunderna gör i form av intressean-mälningar, visningsanmälningar och budgivning re-gistreras i systemet och du kan även ha automatiska svar i form av mejl eller SMS.

Du kan även lägga upp personliga kundsidor på hemsi-dan, där varje kund får en egen inloggning. Där kan du sedan presentera riktad information, utvalda dokument m.m. Upplägg, inloggning, lösenordshantering m.m. sköts i FasAd.

Mäklarsystemet FasAds Visningsapp

Låt dina visningsbesökare anmäla sig direkt på plats i visningsappen.

Visningsanmälan

På din hemsida och med möjlighet att boka tider, även uppdelat på slottar. Anmälningarna går direkt in i FasAds kundregister.

Automatiskt CRM

Mäklarsystemet FasAd har ett antal färdiga funktioner som kan kopplas till händelser i checklistan. Du bestämmer vad som ska göras och vid vilken punkt i checklistan. T.ex. skicka ett mejl med information om vad säljare respektive köpare behöver ha med sig till tillträdet när du bockar av i checklistan att tillträdet är bokat.

Mäklarsystemet FasAd hjälper dig även med utskick och enkäter!

Nyhetsbrev

Skapa snygga nyhetsbrev i Fasad och skicka till hela eller urval från kundregistret.

Enkät

Följ upp dina affärer och mät varje anställds framgångar. Du kan lägga upp enkäter i Fasad, planera utskicken med händelsehanteraren och sedan få automatiska uppföljningar per mäklare.

 

 


FasAd Mäklarsystem är en produkt från Prek AB

 

 

Våra övriga sidor

FasAd Akademien

Er väg för tillväxt och mer lönsamhet FasAd är skapat…

FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner

Funktioner

FasAd är fyllt av smarta funktioner FasAd Mäklarsystem är det…