Fasad Mäklarsystem är ett CRM- och affärsstödsystem som innehåller avancerade funktioner för att underlätta och stödja din relation till kunderna. Det är viktigt att ständigt vara närvarande och vara det vid rätt tillfällen.

Vi har samlat mängder av funktioner i allt från att utföra mäklararbetet till att stödja kundrelationer och försäljningsarbetet i ett system.

Varför ha flera system när det räcker med ett?

Fördelen med att allt är samlat i ett system är att du registrerar uppgifterna en gång och behöver inte förlita dig på att informationen ska skickas fram och tillbaka mellan olika system. Allt finns på en plats, du har ett system att lära dig och en support att kontakta vid frågor.

Hur kan Fasad hjälpa mig med kundhantering?

Fasad är fyllt med funktioner som ger dig ett komplett stöd att på ett effektivt sätt skapa goda relationer till dina kunder. En sådan funktion är möjligheten att automatiskt skicka ut visningsinformation till besökarna. Det är ett effektivt sätt att hålla kvar intresset för dig och objektet. Så snart en besökare registrerat sig på visningen sköter Fasad resten.

Uppföljning och statistik

Det finns också goda möjligheter att följa upp resultat. I Fasad kan du registrera information om förväntad försäljningsintäkt. Det är varje chefs dröm att på ett enkelt sett kunna se hur det förväntade intäktsflödet ser ut för företaget – och det har du i Fasad.

Heta listan

Heta listan i FasAdSyftet med Heta Listan är att inte missa en potentiell säljare. Alla kunder som kommer in i kundregistret hamnar i Heta Listan tills det är fastställt huruvida de har en bostad som ska säljas eller inte. De olika statuskoderna kan sedan uppdateras både manuellt och automatiskt. Beroende på förändringarna hamnar kunderna olika högt på Heta Listan. Till exempel kommer en kund som har ”Söker-status: Ej känd” och ”Lämnar-status: Önskar värdering” direkt hamna överst om hen kom på en visning, d.v.s. ”Söker-status” ändras till ”Aktiv, på visning”.

Kundregistret

Ett kundregister med alla kontaktuppgifter för säljare, köpare, visningsbesökare m.fl. Samtliga kunder – uppdelade på privatpersoner, juridiska personer samt dödsbon – i ett register, och med möjlighet att koppla dem samman. En person kan t.ex. både vara kopplad som dödsbodelägare i en försäljning och som medsökande efter ny lägenhet med sin sambo. På kundkortet samlas alltså alla aktiviteter, kontakter, händelser och noteringar rörande kunden:

  • Sälj- och köpuppdrag
  • Alla visningar kunden varit på, eller är inbokad på
  • Alla lagda bud
  • Alla intresseanmälningar
  • Sökkriterier, d.v.s. information om vilken typ av bostad kunden letar efter.
  • Alla bostäder som stämmer mot sökkriterierna
  • Alla anteckningar och noteringar som mäklarna gör
  • All utgående mejl- och sms-kommunikation

Är Fasad kopplat till mäklarens Microsoft 365-konto sker all mejl-konversation den vägen vilket innebär att a) all mejl återfinns i skickat-mappen i Outlook och b) det är ingen skillnad på mejl som mäklaren skickat från Outlook eller Fasad.
En kund kan kopplas till mäklare på tre olika sätt. Det noteras vem som lägger in kunden första gången, vem som arbetar med kunden just nu. Det går också att markera att en viss mäklare ska informeras om kunden återvänder.
Hur länge en kund ligger kvar i registret beror på historiken och dessa tider kan ställas in av mäklarna, för att följa GDPR.

Fler funktioner som underlättar ditt arbete

Ringlistan

Det finns en Ringlista för varje bostad till salu och här samlas alla intressenter, visningsbesökare och budgivare på ett överskådligt sätt. Detta för att göra det enkelt att sköta hela försäljningsprocessen.

automatiska sökningar och matchningar

Visst vill du ha koll på vad dina kunder letar efter? Och det kan vara rätt jobbigt om det är många kunder att hantera? Vilken tur att FasAd fixar det åt dig! Beroende på dina kunders aktiviteter känner FasAd av vad vilka objekt som kan vara intressanta för vilka och hjälper dig att meddela kunden. Bra service helt enkelt.

E-signering med scrive

E-signering är funktionalitet som har börjat användas otroligt mycket bland mäklare och självklart finns detta inbyggt i Fasad med möjlighet att både E-signera dokument du skapar i Fasad samt egna PDF:er. Uppföljning av utskickade avtal samt hantering av påminnelser gör du direkt i Fasad.

DubBletthantering

I alla lägen som en ny kund kommer in i systemet sker en dubblettkontroll. Är det överensstämmelse på personnummer sker kopplingen direkt, annars ges en möjlighet att bedöma.

HÄNDELSEHANTERAREN

I FasAds händelsehanterare kan du ställa in aktiviteter som genererar auto­matiska SMS och mail till kunder och intressenter. Anmälda intressen­ter kan t.ex. inför en visning få påminnelser tillsammans med en länk till objektbeskrivningen med mäklarens kontaktuppgifter. Efter visningen kan de även få uppföljningsinformation. På samma sätt kan du automatiskt arbeta med påminnelser och skicka ut ”Tack för affären” vid tillträde m.m. Och till och med skicka ut enkäter.

Annonsering

Annonsering på internet är ett centralt marknadsföringsverktyg för fastighetsmäklare idag, och därför tar vi inte betalt för att du skickar din data till olika webbsajter. Om du har flera sidor du vill annonsera på så kostar det alltså inget extra. Inkopplade till Fasad som standard finns bl.a. Hemnet, Blocket, Objektvision, Bovision och HittaHem.

LEVERANTÖRER

Mycket av differentieringen för ett mäklarföretag idag ligger i samarbetspartners och kringtjänster. Fotografer, trycksaksproduktion och försäkringar är bara några av de tjänster som har en stark påverkan på din profilering. För att du ska kunna använda de tjänster som passar just dig bäst är det vilken leverantör som helst att koppla in sig mot vårt API. Oavsett om din partner är stor eller liten får denne leverera till dig genom Fasad. På så sätt kan du skapa ett nätverk av just de leverantörer som passar dig allra bäst.

Koppling mot hemsida

Fasad kan knytas mot olika funktioner på din hemsida. Det innebär att allt kunderna gör i form av intresseanmälningar, visningsanmälningar och budgivning registreras i systemet och du kan även ha automatiska svar i form av mejl eller SMS.
Du kan även lägga upp kundsidor på hemsidan, där varje kund får en egen inloggning. Där kan du sedan presentera riktad information, utvalda dokument m.m.

Kommersiella fastigheter

Fasad har stöd för kommersiella fastigheter, lokaler, bestånd m.m. Fokus ligger på hyresintäkter som, om man vill, mynnar ut i en cashflowanalys. Andra smidiga funktioner som att lägga till extra byggnader, koppla in flera fastigheter till ett bestånd finns också att tillgå.
Det finns även möjlighet att skapa anpassade beskrivningar med lösenordsskydd och mycket mer som kan vara bra när man förmedlar kommersiella objekt.

FASAD I MOBILEN MED FASAD GO

Arbeta med visningar och budgivningar direkt i mobilen!

Alltid säkert

Vår driftsmiljö har både kapacitetsredundans och geografiskt spridning, vilket gör att risken för driftsstörningar är låg. Dessutom har vi alltid flera aktuella backuper om det som inte får hända trots allt skulle hända. Alla servrar står i bevakade utrymmen med hög säkerhet och skydd mot stölder och brand.


För mer information kontakta Toni Laihinen [email protected] 073-600 69 90