Om Prek

I ca 35 år. Så länge har vi arbetat med IT för fastighetsmäklare. Det är längre än någon annan på den svenska marknaden. Under dessa år har vi skaffat oss en gedigen kunskap om vad som krävs för att vara en bra IT-partner till svenska fastighetsmäklare.

Vår historia

Prek startades av Peter Lundell och Anita Axelson som ett avknoppningsföretag från Linköpings universitet, precis som många andra framgångsrika IT-företag från trakten såsom Lawson (tidigare Intentia) och IFS. Under de första åren hade ännu inte samarbetet med fastighetsmäklarna i Sverige börjat, utan Prek skapade produktionsplaneringsprogram för helt andra branscher.1978 lanserade Prek Sveriges första IT-produkt för fastighetsmäklare. En boendekostnadskalkyl för ABC80. Produkten blev en succé, och efter det ändrades företagets inriktning till att bli specialiserat på IT för fastighetsmäklare. Under åren har vi skapat löneberäkningsprogram, leads- hanteringssystem, två fastighets- mäklarsystem, publiceringsverktyg, rapporteringsverktyg och mycket, mycket mer.

Prek idag

Prek är ännu idag ett helägt familjeföretag som drivs av två generationer av ägarfamiljen. Vi vårdar vår kultur som legat till grund för vår verksamhet och som innebär korta beslutsvägar, kundfokus och stolthet i det vi gör. Tack vare detta har antalet prekare vuxit till 25 från de 8 vi var under 90-talet. Preks verksamhet kan idag delas in i fyra delar:

– Hårdvaruförsäljning och tillhörande support
– IT-tjänster såsom hosting av mäklarsystem och exchange,
– Egenutvecklade produkter som FasAd mäklarsystem
– Konsulttjänster och utveckling av webb, e-handel, intranät och systemlösningar

Totalt har vi ca 6000 kunder i och kring mäklarbranschen i Sverige idag. För mer om Prek, besök gärna vår hemsida www.prek.se.