Fasad mäklarsystem – Vår vision

FasAd – Sveriges modernaste mäklarsystem,
idag och imorgon

Vårt arbete med att bygga FasAd – Sveriges bästa mäklarsystem började i frågorna ”Vad vill Sveriges fastighetsmäklare ha ut från sitt mäklarsystem idag?” och ”Hur kan vi se till att fortsätta leverera vad de vill ha i framtiden?”. Svaret på båda frågorna är detsamma: Flexibilitet.

Ett flexibelt system

Därför har vi byggt en solid grundstruktur som fungerar som ett enkelt arbetsredskap, men som inte styr eller reglerar flexibiliteten i arbetssätt, samarbetspartners och marknadsföring. Vi menar att en mäklares mäklarsystem inte skall reglera hur mäklaren kan differentiera sig och göra sig sedd och hörd på en hårt konkurrensutsatt marknad. Den differentieringen bottnar oftast just i dessa tre punkter: arbetssätt, samarbetspartners och marknadsföring.

Anpassningar och inställningar

Arbetssättet kan därför regleras genom en omfattande uppsättning inställningar, att koppla in samarbetspartners är ofta kostnadsfritt- både för er och er partner, och med undantag för specialanpassningar är det kostnadsfritt att skicka till olika webbsidor och liknande. Dessutom stöttas alla dessa funktioner av kraftfulla CRM-funktioner som verkligen kan få er att stå ut från mängden.

För att även se till att vi kan leverera vad Sveriges mäklare vill ha i framtiden har vi skapat systemet på en så pass flexibel grund som möjligt. Det gör det möjligt för oss att varje vecka komma med nya funktioner, förändringar och anpassningar baserade på nya möjligheter som öppnar sig och våra kunders önskemål.

Vi sammanfattar detta i vår vision – ”Sveriges modernaste mäklarsystem – idag och imorgon”