Vårt arbete med att bygga FasAd – Sveriges bästa mäklarsystem – började med frågorna ”Vad vill Sveriges fastighetsmäklare ha ut från sitt mäklarsystem idag?” och ”Hur kan vi se till att fortsätta leverera vad de vill ha i framtiden?”. Svaret på båda frågorna är detsamma: Flexibilitet.

FasAd – Sveriges modernaste mäklarsystem,
idag och imorgon

Ett flexibelt system

Därför har vi byggt en solid grundstruktur som fungerar som ett enkelt arbetsredskap, men som inte styr eller reglerar flexibiliteten i arbetssätt, samarbetspartners och marknadsföring. Vi menar att en mäklares mäklarsystem inte skall reglera hur mäklaren kan differentiera sig och göra sig sedd och hörd på en hårt konkurrensutsatt marknad. Den differentieringen bottnar oftast just i dessa tre punkter: arbetssätt, samarbetspartners och marknadsföring.

Anpassningar och inställningar

Arbetssättet kan därför regleras genom en omfattande uppsättning inställningar, att koppla in samarbetspartners. Dessutom stöttas alla dessa funktioner av kraftfulla CRM-funktioner som verkligen kan få er att stå ut från mängden.

För att även se till att vi kan leverera vad Sveriges mäklare vill ha i framtiden har vi skapat systemet på en så pass flexibel grund som möjligt. Det gör det möjligt för oss att löpande komma med nya funktioner, förändringar och anpassningar baserade på nya möjligheter som öppnar sig och våra kunders önskemål.

Vi sammanfattar detta i vår vision – ”Sveriges modernaste mäklarsystem – idag och imorgon”

 

 

Våra övriga sidor

FasAd Akademien

Er väg för tillväxt och mer lönsamhet FasAd är skapat…

FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner
FasAd funktioner

Funktioner

FasAd är fyllt av smarta funktioner FasAd Mäklarsystem är det…