2 augusti 2018

Prek bygger webb och sajter  och många gånger handlar det om att bygga dem med kopplingar till FasAd, så klart.  Och vem borde vara bäst på det om inte PREK?  Inför sommaren hade vi en intensiv period då många ville få upp nya och  fräscha sajter.  Lagerlings, Stadshems, Wredes, Nextors med flera sajter lanserades under försommaren. Alla företagen är sedan länge kunder och arbetar i FasAd mäklarsystem. Roligt att konstatera är att Sveriges premiummäklare väljer FasAd mäklarsystem!

Hela vägen eller en del – ni bestämmer

När vi arbetar med att utveckla webb börjar vår process med ett workshop. Det jobbet gör vi tillsammans med kunden. Målet är att vi ska skapa klarhet i vilka mål och förväntningar kunden har. Här kommer naturligtvis vår stora erfarenhet om en fastighetsmäklares arbete och utmaningar in. Det blir helt enkelt ett kunskapsutbyte och efter några timmars diskuterande brukar vi ha en så pass tydlig bild att vi kan gå vidare och att ta fram de första skisserna och underlag  för funktionen på sajten. Sedan kommer designfas och slutligen kör vi igång själva utvecklingsfasen. Många av våra kunder väljer också att låta sina sajter rulla på PREKs servrar. Det borgar för stabil drift och snabba svarstider.
I de allra flesta fall gör vi hela jobbet, men ibland blir projekten lite annorlunda. Det kan t.ex vara så att kunden väljer att låta något annat företag ta fram designen, eller att skisser på innehåll och förslag redan är klart.

Roligt att konstatera är att Sveriges premiummäklare väljer FasAd mäklarsystem.

Nextor – specialister på företags- och lokalförmedling

En av sajterna som blev klar precis före sommaren är nextor.se. Företaget Nextor Group  började använda FasAd mäklarsystem 2013 och när de byggde om sin sajt valde man PREK som leverantör.  För den här sajten har vi tagit hela projektet från idé till färdig produkt. Nextor arbetar med bland annat lokaluthyrning och överlåtelser, företagsförmedling och hyresförhandlingar.

Lagerlings – specialister på Östermalm

Företaget Lagerlings är fastighetsmäklarföretaget som har specialiserat sig på att sälja bostäder på Östermalm.  Lagerlings har kompetens inhouse för att ta fram funktion och design. Här har PREK vart med i en konsultativ roll under de första faserna. När funktion och design var satt tog PREKs utvecklare projektet i mål. Lagerlings sajt hittar du på lagerlings.se     

Stadshem – säljer äldre bostäder

Mäklarföretaget Stadshem verkar i Göteborg och har där specialiserat sig på att sälja äldre bostäder. Lägenheterna ska var byggda före 1965 och villor före 1970.  Deras sajt är helt designad inhouse  och PREK har utvecklat sajten Stadshem.se  efterhand. När Stadshem började använda FasAd, 2017,  valde de att bygga om de delar som gränsade mot FasAd som objektlistan och beskrivningen av objekten. Därefter har kunden och PREK stegvis och i samarbete  vidareutveckla sajten.
 

Stadshem säljer äldre bostäder och vill att den känslan ska förmedlas på sajten.

Wrede – en stark aktör i premiumskiktet

Mäklarföretaget Wrede blev kund i FasAd, 2013, har sedan dess blivit en stark aktör på marknaden. De har under en längre tid drivit ett projekt internt och tillsammans med samarbetsparter för att få fram en sajt med den känslan man önskar förmedla. Prek har här varit med i olika delar av projektet. Utvecklingsarbetet hos PREK påbörjades under våren och sajten kom live under försommaren. Resultatet ser du på wrede.se