1 november 2021

De ökade kraven och förflyttade ansvaret för kundkännedom och penningtvätt har skapat ett behov av ny funktionalitet för att kunna bevisa att företaget har ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor.

Den nya mäklarlagens syn på ansvaret för frågor rörande penningtvätt har säkerligen inte undgått någon. Mäklarföretagen bär ansvaret framöver, och frågorna om vilka krav som egentligen gäller är många.

Vad som verkar tydligt är att ett det kommer att krävas ett arbetssätt som inkluderar en strukturerad insamling av PEP-blanketter och KYC. I detta grundläggande krav tog vi avstamp när vi tillsammans med kunder började skissa på hur vi bäst kan underlätta för våra användare.

Som ett resultat pågår därför nu arbetet med att bygga en automatisk funktion kopplat till detta. Målet är att skapa en automatik där mäklaren samlar in information och signaturer från säljare och köpare digitalt med ett klick. Huruvida informationen har samlats in av mäklaren visas i en översikt för kontorsansvarig som kan påminna följa upp i de fall behov finns.

Automatisk PEP helt enkelt!

Funktionen beräknas färdig Q4 2021.