19 maj 2019

För att förenkla inför vi nu betalning med kreditkort vid av köp av tjänster i FasAd. Vi skrotar helt enkelt den gamla LMV-potten och introducera Plånboken.

Flera möjligheter

I FasAd finns tjänster som betalas vid användning, t.ex. utdrag från fastighetsregistret och SMS. För att förenkla, och ge möjlighet att erbjuda fler, tjänster inför vi nu Plånboken. Här kommer  betalningen för alla extra tjänster att debiteras. Det ger oss möjligheten att  i FasAd implementera och erbjuda fler tjänster. Det är tjänster från leverantörer som erbjuder olika typer av tjänster mot ersättning.
Den nya tjänsten Värdebevakaren  är ett exempel. Värdebevakaren har tagits emot väldigt positivt av våra FasAdkunder.  Debiteringen av tjänsten görs i FasAd mot Plånboken.
Vi har ett par riktigt spännande projekt till i närtid, som vi tror kommer vara av stort intresse för de flesta. Många gånger handlar det om funktionalitet som endast de riktigt stora kedjorna har haft muskler att utveckla och som därför normalt inte erbjuds mindre mäklarföretag. Tjänster som vi nu kan erbjuda som tilläggstjänster i FasAd helt enkelt.

“funktionalitet som endast de riktigt stora kedjorna har haft muskler att utveckla”

Manuell eller automatisk dragning från kreditkort

Vi har i FasAd byggt in möjligheten att antingen göra manuella inbetalning eller att låta FasAd dra med automatik . Väljer du att använda automatisk påfyllning av Plånboken ställer du in med vilket belopp som det ska fyllas på, och vid vilken minimigräns du vill att det ska ske. Läs mer i FasAds hjälptext.